93979
 • İş Yeri Hekimliği


  1. İşveren, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
  2. Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
  3. Çalışanlara genel sağlık konusunda eğitim vermek
  4. İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
  5. İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
  6. İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
  7. Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunda odaları duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
  8. İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
  9. Gece vardiyaları da dahil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
  10. İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
  11. Yıllık çalışma planı hazırlamak


X