93979
 • İş Güvenliği Uzmanlığı


  1. İş güveliği ile ilgili eğimleri vermek
  2. İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
  3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurliu çalışmalarına katılmak
  4. Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
  5. Eğitim Planı hazırlamak
  6. İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
  7. Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
  8. Risk Değerlendirmesi yapmak
  9. Acil Durum Planı hazırlamak
  10. Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
  11. İç Yönetmelik hazırlamak
  12. İş İzni Prosedürü hazırlamak
  13. Çalışma talimatları hazırlamak
  14. İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
  15. Patlamadan Korunma Dökümanı hazırlamak
  16. Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlike maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
  17. Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak
  18. Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
  19. Kimyasal maddelerin depolama şartlarını belirlemek
  20. Kişisel koruyucu donanım risk değerledirmesi yapmak
  21. Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işveren tavsiyede bliunmak
  22. Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
  23. Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
  24. Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
  25. İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
  26. Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
  27. Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek
X